Spacer  

 
Line

 
Line
 Sa Haagom  Bozi Vikusicu Pokolj i genocid Franc Ambroz
       
Forum:

ANTIKOMUNISTIČKA   DEKLARACIJA

Predsjedniku  hrvatskog SABORA, Vladimiru Šeksu

 

      

Sveti otac Papa,Ivan, Pavao II, obnovio je,  BRANIMIROVU godinu, sa svečanom Sv.Misom u  crkvi Sv.Patra u Vatikanu, 30.travnja,1979.godine, za dokaz, da je Papa, Ivan, VIII, 879.godine, sa napisanom  Poveljum  u Vatikanu, priznao  hrvatskog vladara Branimira i DRŽAVU HRVATSKU, koju  je i Papa, Ivan,Pavao II,  priznao  13.veljače, 1992,godine.Kroz  stoljeća, hrvatski kraljevi i hrvatski SABOR, čuvali su  hrvatsku državnost, na temeljima  BRANIMIROVE  zakletve Svetom ocu Papi, na temeljima zakletve svome hrvatskom narodu.

          Raspadom  ''jugoslavije'', Srboslavije, 1941.godine,  hrvatski narod, obnovio je i uspostavio je svoju DRŽAVU,  od Drave do hrvatskog mora u danima  sukoba u Evropi,  nacizma, fašizma i komunizma, koji su svi troje  zajednički, zajedno sa srpskim  fašističkim četnicima, uništavali  DRŽAVU HRVATSKU, uništavajući sa terorom hrvatski narod, koji  je tih dana bio nemoćan u borbi protiv  tri zla, nacizma, fašizma i komunizma, koji  nisu  produkt hrvatskog naroda.

         U godinama, uspostavljanja država u Evropi,  Ante Starčević, obnovio je hrvatsku državotvornost i Stjepan Radić, sa hrvatskom socijalnom pravdom, dao je  socijalni  program  hrvatskoj državotvornosti, suprotno, nacizmu, fašizmu i komunizmu, koji je sa komunističkim terorom u ime komunističkog lažnog ''antifašizma'', izvršio teror nad hrvatskim narodom, kojega je  sa terorom, ponovno bez  izbora i bez referenduma, gurnuo u  fašističko četničku, komunističku Jugoslaviju. U južnoj Hrvatskoj, talijanski fašistički general Roata u suradnji sa srpskim četnicima, ubijao je Hrvate, uništavajući hrvatska naselja od Udbine u Lici, preko Dalmacije, do Stoca u Hercegovini, na zadovoljstvo  malobrojnih  članova komunističke partije, tjerajući sa  terorom, Hrvate u komunističku prevaru, pod imenom  ''antifašizma''. Mnogi Hrvati u  partizanima, krenuli su u antifašističku borbu, za Hrvatsku, protiv talijanskog i četničkog fašizma, noseći sa sobom, križ i krunicu, da bi na kraju, članovi  malobrojne  Titine komunističke partije, sa komunističkim terorom, nametnuli  Hrvatima, komunizam i Jugoslaviju. Nad imenima i grobovima, mrtvih Hrvata, katolika, koje su pobili talijanski fašisti  u suradnji sa srpskim četnicima, komunisti su  na njihova imena  stavili komunističke simbole mržnje, umjesto KRIŽA i  hrvatskog GRBA. To je komunistički teror i nad mrtvim Hrvatima. To je i dokaz, da  su  komunisti, pod  njihovim lažnim ''antifašizmom'' uspostavili  komunistički teror, kojega se  trenirani komunisti, Mesić i Račan, ne odruču i  kojega  odobravaju. Na otoku Prviću u Šuperinama, postavljen je spomenik sa imenima trideset Hrvata katolika, koji nisu bili komunisti i koje su ubili talijanski fašisti, generala Roate i na dan Svih Svetih, njihova rodbina, pored njihovih imena, pali svijeće i sa križem  pomoli se, za svoje  ubijene pokojnike, iznad  čijih  su imena komunisti postavili komunističke simbole, zla i mržnje, koje ne žele skidati. Sa tih spomenika  treba skinuti, komunističke  simbole, komunističku petokraku i osloboditi i mrtve Hrvate od komunističkog terora i pored njihovih imena, postaviti KRIŽ i hrvatski GRB.

     Poslje rata, takozvani Tito i komunisti u Hrvatskoj, nikada nisu  zahtjevali i tražili izručenje Roate, koji je provodio teror u Hrvatskoj, jer je  taj  fašistički teror, Roata obavljao u zdogovoru sa  Titinim prijateljima,  uz suradnju sa srpskim četnicima, ubijati i mučiti Hrvate i sa terorom, tjerati Hrvate u komunističku prevaru. Prijatelji Tite i Roate ,zaštitili su  Roatu, od bilo kojeg sudjenja za njegove  terorističke  zasluge, pomaganja četnika  i pomaganja Tite i  Roata je umro  pod  zaštitom Titinih prijatelja, izvan Italije.

         Nadbiskup  Alojzije Stepinac, kojega su komunistički  lažni ''antifašisti'' mučili, javno je  upozorio i  javno je osudio, nacifašistička i komunistička nedjela i na  komunističko četničkom  nazovi ''sudu'' u Zagrebu, javno je zastupao pravo hrvatskog naroda, živiti u svojoj DRŽAVI HRVATSKOJ.  Komunista takozvani Tito, sumnjivog porijekla, na  komunističkom  nazovi ''sudu'', umotanom u lažni ''antifašizam'', osudio je  Nadbiskupa Alojzija Stepinca  i katoličku Crkvu u Hrvatskoj, pobivši i  488, hrvatskih katoličkih svećenika, ubijajući zajedno sa srpskim četnicima, koji su ubili 43, hrvatska katolička svećenika.

         Nacifašizam  je pobjedjen i osudjen ali komunizam u Hrvatskoj, još nije pobjedjen i osudjen, gdje se takozvanoga Titu, agenta komunističke kominterne, šefa  komunističke partije u Hrvatskoj, nastoji u ''antifašistčkoj'' Deklaraciji, izglasanoj u hrvatskom SABORU, odvojiti od komunizma, od komunističkih nedjela, izvršenih,  sa Titovim naredjenjem. Poslje rata, 1945.godine u medjunardno priznatoj Jugoslaviji, sa potpisom na Povelju Ujedinjenih Naroda, koju je u San Francisku u ime Jugoslavije podpisao Ivan Subašić, komunistička partija, sa naredjenjem  takozvanoga Tite,  izvršila je POKOLJ, nad hrvatskim narodom, dokumentarno dokazano, pobivši preko 300.000  Hrvata i Hrvatica, ubijajući Hrvate od Slovenije, do Srijema i Dubrovnika, po križnim putevima i  rupama Jazovkama, po cijeloj Hrvatskoj. Prema prvom popisu pučanstva u Jugoslaviji 1946. godine, Hrvata je bilo manje za 500.000, prema popisu pučanstva prije rata. To je bilo objavljeno u  novinama, Vijesnik u srijedu, 1952.godine.

         Nekoliko mjeseci poslje  potpisivanja, Povelje Ujedinjenih Naroda, koju je podpisao Ivan Subašić u ime Jugoslavije, takozvani Tito, odbacio  je iskorištenog Ivana Subašića, koji je  sa uputama, W.Churchila, stupio u suradnju sa Titom, radi medjunarodnog priznanja Jugoslavije.

          Stipe Mesić je izjavio, da je Tito stvorio temelje za modernu Hrvatsku, temelje  na  Titinom komunističkom POKOLJU nad hrvatskim narodom, na muci, suzama i patnjama hrvatskog naroda, pobijenih Hrvata. koje je ubijao u ime  komunističkog  lažnog ''antifašizma'' u ime Jugoslavije, pobivši u suradnji sa četnicima i šet stotina i jednog hrvatskog katoličkog svećenika, sa mučenjem hrvatskog Blaženika, Kardinala, Alojzija Stepinca. Taj planirani i organizirani  komunistički POKOLJ, nad hrvatskim narodom, kojega priznaju komunisti u Sloveniji, Stipe Mesić je prozvao, da su to bili samo  pojedinačni ''ekscesi''prekomjerno ubijanje, što su provodili pojedinac, jer Stipe Mesić, sa njegovim ''ekscesima'' sakriva ISTINU i ne želi priznati da je  komunistički POKOLJ nad hrvatskim narodom bio unaprijed planiran i organiziran sa naredjenjem takozvanoga Tite. Komunističke ubojice, ubijali su sa naredjenjem  sa vrha, pobiti što više Hrvata, pjevajući, ''Padaj kišo i operi, kud prolaze proleteri'' a kiša je padala i natapala je hrvatsku zemlju sa  krvlju  pobijenih  hrvatskih mučenika, sa priznanjem komuniste M.Djilasa, koji reče, Hrvati su pobijeni da bi Jugoslavija mogla živiti.

         U zasluge  komunističko Titinog POKOLJA, nad hrvatskim narodom u ime lažnog ''antifašizma'', trenirani komunisti opravdavaju,  sa ujedinjenjem hrvatske Istre, sa majkom hrvatskom DOMOVINOM i prešućuju, da je  hrvatski katolički svećenik, dr.Božo Milinović, zatočenik u  fašističkom logoru u Italiji, donio i predočio, izaslanstvu Mirovne konferencije u Parizu,1945.godine, crkvene župne knjige sa popisom pučanstva u Istri, sa dokazima da je Istra, Hrvatska. To su bili dokazi, koje je odobrila, Mirovna konferencija, umjesto komunističkih ''fojbi'' jama u koje su komunisti  ubijajući, bacali  pobijene žrtve u  ime  komunizma u ime Jugoslavije, sa centralom u srpskom Beogradu.

             Sa  BOŽJOM pomoći, sa vodstvom  predsjednika Franje Tudjmana, hrvatska vojska, hrvatski narod,  sa hrvatskim oslobodilačkim DOMOVINSKIM ratom, oslobodio je  Hrvatsku od agresije i terora, srpske  armije i njezinih saveznika srpskih četnika, koji su zajednički, sa oznakama, komunističke petokrake i  četničkih  ukrštenih kostiju na četničkim crnim zastavama,  razarali Hrvatsku  od  Vukovara, do Knina, Zadra i Dubrovnika. 

           DRŽAVU HRVATSKU, nije obnovio i uspostavio neprijatelj hrvatskoga naroda, nacizam, fašizam, niti komunistički lažni antifašizam, komunističko četničkog  ZAVNOHA, jer DRŽAVU HRVATSKU, obnovio je i uspostavio je, hrvatski narod, hrvatska vojska,  sa vodstvom  Franje Tudjmana u  hrvatskom oslobodilačkom DOMOVINSKOM ratu, na temeljima  hrvatske državnosti,  DRŽAVE  HRVATSKE, na temeljima BRANIMIROVE godine, na temeljima hrvatskog SABORA.

         Nacifašizam je pobjedjen i osudjen i dok se u DRŽAVI HRVATSKOJ  u hrvatskom SABORU, sa  ANTIKOMUNISTIČKOM  DEKLARACIJOM ne osudi i komunizam i Titovi komunistički zločini nad hrvatskim narodom, nemoguće je, pokrenuti  DRŽAVU HRVATSKU u bolju sadašnjost i bolju budućnost. Hrvatskom narodu, nije potreban trg sa imenom  žrtava fašizma niti trg sa imenom, žrtava komunizma, što izaziva podjele i mržnju. Hrvatskom je narodu potreban MIR, sa imenom, Trg KRALJICE MIRA. 

                                                                         Ante Kunek

 
Line

Copyright @2003 - 2005 Hrvati AMAC forum.

   
 
Line

AMAC forum

 

 

AMAC Forum

HRVATSKI LIST, 5. svibnja 2005. Vise na Hrvati AMAC forumu

SAVJEST, VJERA i MORAL

U izjavi, HKB,naglašeno je, da generalno govoreći Crkva je za poštivanje civilnih zakona i propisa, ukoliko se oni ne protive, SAVJESTI, VJERI i MORALU i upravo optužnica, iz Haaga, sa potpisom Karle del Ponte, protivi se SAVJESTI, VJERI i MORALU, jer u toj optužnici, sa potpisom K.del Ponte, jedino ta Karla, priznaje od nikoga nepriznatu ''rsk''. Kao dokaz, da K.del Ponte, priznaje ''rsk'', to je naglašeno u točki 37, te optužnice, gdje je napisano:” Dana 19.prosinca 1991.godine, Skupština Srpske autonomne oblasti Krajina, zajedno sa Srbima iz drugih područja Hrvatske, službeno se proglasila nezavisnom od Hrvatske i osnovala novi entitet pod nazivom Republika Srpska Krajina, koja je imala vlastitu vojsku,Srpsku vojsku Krajine...Opsirnije

ČIJI BOG SJEDI U BRUXELLESU ?

Gotovina VAZNIJI od EU /Hrvati AMAC- podrska Anti Gotovini